Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cựu Học Sinh Văn Đức Lớp 9A NK 1975 - 1979
#1
Quý Vị nào có biết tin Hai Bạn:

  1. Đỗ Quốc Anh, Cựu Học Sinh Văn Đức Lớp 6 - 9A NK 1975 - 1979
  2. Vũ Trọng Tín, Cựu Học Sinh Văn Đức Lớp 6 - 9A NK 1975 - 1979
hiện đang ở đâu, xin vui lòng liên lạc với Chúng Tôi tại địa chỉ email: admin@truongvanduc.net

Xin chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của Quý Vị.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)